Yönetici Yetiştirmek Ve Elde Tutmak Neden Çok Zor Ve Bunun İçin Ne Yapabiliriz? – Selim Geçit

ÖZET FİKİR

Sürdürülebilir büyüme ve organizasyonel başarı için “Yönetici yetiştirmek ve elde tutmak”  tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı büyüyen şirketlerin karşı karşıya olduğu en kritik problemlerden biridir.

KURUM İÇİ YÖNETİM AKADEMİLERİ oluşturmak günümüzde hızlı büyüyen şirketlerin söz konusu SÜREKLİ ÖĞRENME ihtiyaçlarını karşılamak, çalışanların şirkete bağlılığını artırmak, yatırımcılar üzerinde  artan güven sağlamak ve en özünde rekabet güçlerini sürdürmek için başvurdukları  en etkili yöntemlerden biri haline gelmektedir.


Şirketlerin geleneksel olarak yönetim pozisyonlarına “içerden” ve de çoğunlukla USTA-ÇIRAK ilişkisi ile yetişmiş kıdemli bireyleri atamaları ilk bakışta şirket kültürünü sürdürmek için ideal strateji gibi görülse de, dikkat edilmezse yeniliklere kapalı, konformist bir kültürün yerleşmesine bunun yanı sıra da işletme körlüğüne de sebep olabilir.

Bu durumla mücadele etmek ve günümüzün hızla değişen başarı faktörlerine adapte olmak için SÜREKLİ ÖĞRENME ÇEVİKLİĞİ bir opsiyon olmaktan çıkmış ve başarının şartı haline gelmiştir .

Kurum İçi YÖNETİM AKADEMİLERİ günümüzde hızlı büyüyen şirketlerin, söz konusu SÜREKLİ ÖĞRENME ihtiyaçlarını karşılamak, çalışanların şirkete bağlılığını arttırmak, yatırımcılar üzerinde  artan güven sağlamak, ve en özünde rekabet güçlerini sürdürmek ve artırmak  için başvurdukları  en etkili  yöntemlerden biri haline gelmektedir .

YÖNETİM kavramı 1900’lü yıllarda Henry Ford ile ortaya çıktığında İKİ TEMEL SORUNU çözmek için kurgulanmıştı.

1) Çok yetenekli olmayan çalışanların, yerine getirmek zorunda oldukları (genellikle) tek düze işlerini, yeterince düzenli ve üretken bir şekilde yapmalarını sağlamak.

2) Bu limitli beceriye sahip iş gücünü, organizasyonun odağındaki karmaşık ürünleri büyük miktarlarda üretebilmesi için koordine etmek, yönetmek.

Özetle,“Yönetim” kavramı, çok bilgili olmayan insanları, büyük miktarlarda üretimi efektif bir şekilde yaptırabilmek için ortaya çıktığında,

  • Bürokrasi
  • Hiyerarşik yapılar
  • Hedefleri iş gücü içerisinde alt kademelere aktarma
  • Net Görev Tanımları
  • Kurallar ve prosedürler

Gibi yönetim araçları geliştirdi

PROBLEM

Düşünecek olursak  günümüzün yeni nesil  iş gücünü, temelleri 100 yıl önce atılmış bir yönetim algoritmasıyla (havuç-sopa) yöneterek yaratıcılıklarını , problem çözme becerilerini iş yerlerine katmalarını beklemek  çok tatmin edici sonuçlar veremeyebilir.

Araştırmalar, şirketlerin karşı kaşıya olduklar en büyük organizasyonel problemin  Organizasyonun her düzeyine Yönetici-Lider yetiştirmekte zorlanmaları olduğunu işaret ediyor.

ÇÖZÜM : YÖNETİCİLERİNİZİ YETİŞTİRMEK, ELDE TUTMAK ŞİRKETİ İLERİ TAŞIMAK İÇİN ŞİRKET İÇİ YÖNETİM AKADEMİNİZİ OLUŞTURMAK

Türkiye’deki büyük organizasyonların da karşı karşıya olduğu, yukarıda işaret edilen bu YENİ PROBLEM , yani “yönetici yetiştirmek ve elde tutmak” çok karmaşık gözükse de, çözüm için atılması akılcı ve pratik görünen ilk adımlardan biri , yeni nesil çalışanların motivasyon kaynaklarını doğru tespit etmek ve bu motivasyon doğrultusunda öğrenme ve gelişme (L&D) aksiyonları almak olarak özetlenebilir.

Bu amaçla hazırlanmış YÖNETİM AKADEMİSİ;  Uluslararası yönetim okullarında öğretilen, etkinliği evrensel olarak kabul görmüş en güncel yönetsel teknikleri Türkiye kültürüne adapte edilmiş şekli, vakaları, örnekleri ile aktarmak ve uygulamalar yaparak içselleştirmek odağıyla kurgulanmıştır

Kurgu, içerik ve fiyat için tanıtım dökümanını

(aşağıdaki görseli tıklayarak) indirin

OTURUMLARDAN

DSV Akademi 2018 Değişim Oturumu
« 1 of 4 »
Grand Tarabya 3. Oturum (Geri Bildirim)
« 1 of 2 »
Yeditepe Üniversitesi Temmuz 2018
« 1 of 5 »
NN Hayat / aralık 2017 İKNA
« 1 of 4 »

Fark Yaratmak İçin Burayı Tıklayın

İş Dünyasında Fark Yaratmak İçin Neler Yapıyoruz?

1) Business Review Workshopları

Yönetim literatürünün devrim yaratmış fikirlerini kavramak için

Business Review Workshop Oturumları (4 saat -15 ile 50 kişilik gruplar için ideal)

 
4 saat sürer, katılımcı sayısı sınırı yoktur. Yönetim literatüründen seçilmiş bir makale, görseller, videolar ve vaka analizleri ile (Seminer/Workshop formatında) aktarılır. (bir tam gün eğitim ücreti uygulanır)
Business Review Workshop Oturumları

SAPTAMA

Bulundukları yere  disiplinli yasam kurguları sayesinde gelmiş, iş dünyasının en çok aranan CEO’ları, en ilham verici liderleri, uzman oldukları alanın yanısıra, başka disiplinlerde de bilgi ve görgü sahibidirler.

Finans kökenli, başarılı bir CEO, bu başarısını FİNANS alanındaki bilgisinin yanı sıra , iletişim becerisi, stratejik düşünebilme yetisi ve ikna gibi becerilerine borçludur.

PROBLEM

Uzmanlığımız dışındaki alanlarda güçlenmek için zaman ayırmak, yoğun iş tempomuz yüzünden çok kolay olmayabilir. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

HBR Workshoplarında, devrim niteliğindeki iş dünyası fikir ve yaklaşımlarını;  Harvard Business Review , McKinsey Quarterly (vb), iş dünyası dergilerinde yayınlanmış makalelere odaklanarak aktarıyoruz.

Söz konusu makalelerde incelenen vakaları irdeliyor, fikrin özünü güncel örnekler ile aktarıyor ve birlikte tartışıyoruz.

İş dünyasının 4x4’ lük liderlerinin öğrenme rejimine hazır mısınız ?


İÇERİK


KURGU


Tanıtıcı Video

OTURUMLARDAN

BR Workshoplardan
Fanuc Türkiye Manici Kasrı
KPMG İzmir BR Workshop İKNA 3 Eylül 2018
« 1 of 4 »
KPMG Next Gen Leaders 2018 - Durumsal Liderlik Kavramına Giriş
« 2 of 2 »


2) ZihinTonik Etkinlikleri

Büyük gruplarla yapılan motivasyon ve frakındalık artırıcı etkinlik (50 kişi ve üzeri gruplar için ideal)

ZihinTonik Etkinlikleri

Başarılı bir kariyer ve mutlu bir yaşam sürdüren kişileri hangi becerileri ortalama bireylerden ayrıştırır?

Yaratıcılıkları mı ? İletişim Becerileri mi?  Liderlik Becerileri mi? Mesleki Teknik Becerileri mi ? Vizyonları mı?,Kişisel Farkındalıkları mı ? Merak ve Sürekli Öğrenme Dürtüleri mi? Yoksa Empati mi?

Lütfen yukarıdaki listeye bir kez daha bakın ve ilkokuldan üniversiteye, 20 yıl kadar süren  örgün eğitim sisteminin bize en çok gelişme fırsatı sunduğu becerileri, yetkinlikleri düşünün.

Sonra da örgün eğitim sayesinde elde ettiğiniz “öne çıkan” becerilerinizin listesini yapın. Şayet sizin listeniz de çoğumuzunki gibi, arzu ettiğiniz kadar uzun değilse ve siz de “Bu konuda bir şeyler yapma zamanı geldi” diyorsanız,  yaşanmış hikayelerle iş dünyasında devrim yaratmış fikirleri, eğlenceli bir üslupla sunduğumuz ZİHİNTONİK’den çok keyif alacaksınız.

Etkinliğin sonunda, sohbet boyunca işaret edilmiş tüm başarı tuzakları ile başa çıkabilmek için kullanabileceğiniz araçlarla ayrılıyor olmanız da bir başka avantaj.

 

OTURUMLARDAN

ZihinTonik Hatıraları
« 1 of 6 »

3) Yönetim MasterClass Oturumları (2 gün) 

Temel yönetim teknolojileri içerisinden organizasyonunuz için en kritik yetkinlikleri seçin (2 gün 12-17 kişilik gruplar için ideal)

MasterClass Oturumları (2 gün) 

Bu oturumlar grup çalışmaları, vaka analizleriyle yürütülen sınıf eğitimi formatındadır, 12-17 kişiyle sınırlıdır, min 2 gün süren ve seçilen 2 temel yetkinliğe odaklandığımız bir süreçtir
Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.

4) Yönetimin Esasları (4-6 Günlük - Yönetici Gelişim Programı)

Etkinliği evrensel olarak kabul görmüş yönetim teknolojilerinin bütünsel bir yönetici gelişim modeli çerçevesiyle tecrübe edin.

Yönetimin Esasları (4-6 gün) 

Grup çalışmaları, vaka analizleriyle yürütülen sınıf eğitimi formatındadır yukardaki kurgudan  (MasterClass) farklı olarak temel yönetsel yetkinliklere (Geri bildirim, ikna, öz farkındalık, çatışma yönetimi, karar verme, zaman yönetimi vb) odaklandığımız 12-17 kişiyle sınırlı, min 4 gün süren bir eğitimdir. Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.
Bir ya da iki hafta arayla 2+2 gün olarak yapılır, ev ödevi ve oturumlardan önce yapılması gereken okuma ve video izleme çalışmaları içerir.

5) Liderliğin Esasları (8-12 Günlük - İleri Yönetici Gelişim Programı)

Liderliğin Esasları (8-12 gün)
2+2+2+2+2+2 gün süren 12 günlük bir eğitimdir. Yönetimin Esasları oturumlarının içeriğinin yanı sıra Duygusal Zeka (Goleman modeli), Kritik Düşünme, Organizasyonel Değişim (Kotter modeli), Öz Farkındalık, Mavi Okyanus Inovasyon Modeli, Silolaşma, Stratejik Dizonans, Pazarlama Miyobisi, Kültürel Zeka (Hofsdete modeli) gibi ileri yönetim yetkinliklerine odaklanılır. Oturumlar arasında 4 haftaya kadar ara verilebilir. Ev ödevi ve oturumlardan önce yapılması gereken okuma ve video izleme çalışmaları içerir.
Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.
Ayrıntı için tıklayınız
Liderliğin Esasları - liderligin esaslari

6) Kurum İçi Yönetim & Liderlik Gelişim Programı (Yönetim Akademisi)

Detaylar, referanslar, kurgu ve içerik için iletişime geçiniz 0530 2901244
Selim Geçit Haziran 2020