Türkiye İş Dünyasının Batı Yönetim Literatürüyle Mantık Evliliği.

ÖZET FİKİR

Günümüzün modern kent yaşamı, birkaç nesil öncesine kadar varlığını sürdürmüş kolektif yaşam tarzı sayesinde doğal olarak karşılanmakta olan “ait olma”, “güvende hissetme” ihtiyaçlarımızı aynı kolaylıkla karşılamıyor. 

Bir yanda modern yaşamın konforu ve mutlu olma ideolojisi öte yanda yüksek belirsizlik ve gittikçe artan anlam arayışı arasındaki bilişsel gerginliğimiz profesyonel performansımızı olumsuz etkiliyor.

Yönetim literatürünün büyük bir kısmı batılı hocalar tarafından batıda ortaya çıkmış problemleri gözleyerek kurgulanmıştır.

Türkiye’de yöneticiler, özellikle bireyin DÜŞÜNCE VE DEĞERLERİYLE şekillenen “çatışma”, “delegasyon problemleri”, “iletişim problemleri” ve benzeri zorlukları doğru analiz edebilmek ve etkili şekilde başa çıkabilmek için batılı meslektaşlarının bildiklerinin yanı sıra “yerel kültürler”, “sosyal kodlar” gibi farklı bilgilere de sahip olmak zorundalar.

SAPTAMA

İnsanoğlu çağlar boyunca yüzleştiği büyük sosyolojik değişikliklere  adapte olabilmiş ve ait olma, güvende hissetme gibi en temel içgüdülerini tatmin etmek için farklı düşünme-davranma modelleri ve değer yargıları geliştirmiştir.

Günümüz Türkiye’sinin sosyolojik koşullarıyla 50 yıl öncesinin sosyolojik koşulları arasındaki en büyük farklılıklardan birini bu söz konusu YENİ DEĞERLERLE YAŞAMAK olarak işaret edilebilir.

GLOBAL YARIŞIN YEREL PROBLEMLERİ

Türkiye, 1950’lerde ağırlıklı olarak tarım odaklı KOLEKTİFÇİ KIRSAL yaşamdan, fabrikaların bol olduğu BİREYSELCİ KENT yaşamına oldukça hızlı bir geçiş yaşamıştır.

Mülakatlar, ücretler, emeklilik, terfiler, performans değerlendirmeleri gibi “MODERN KAPİTALİST ÇALIŞMA YAŞAMININ” yöntem ve kurallarını da bu değişimi 150 yıl önce tamamlamış olan batıdan olduğu gibi almış ve bu kurallarla yaşamak için batının tecrübe ettiği sosyal dönüşümü tamamlamadan kullanmaya başlamıştır.

Bu durum Türkiye iş dünyasını, batı iş dünyasının yüzleştiği güncel global zorlukların yanı sıra, henüz gelişimini tamamlamadan (erken) doğmuş bir bebeğin çevre şartlarına uyum sağlarken yaşayabileceği zorluklara benzetebileceğimiz bir dizi YEREL ZORLUKLARLA da yüz yüze getirmektedir.

PROBLEM

Modern kent yaşamı, birkaç nesil öncesine kadar varlığını sürdürmüş kolektif yaşam tarzı sayesinde doğal olarak karşılanan “ait olma”, “güvende hissetme” ihtiyaçlarımızı aynı kolaylıkla karşılamıyor.

Dolayısıyla iş dünyasının yakın tarihe kadar SOYUT ve ÖNEMSİZ bulduğu “Kişisel Farkındalık”, “Duygusal Zeka”, “İlişki Yönetimi” gibi beşeri yetkinlikler, başarı için “iş (teknik) bilgisi” kadar, belki de daha önemli hale geldi.

Yönetim literatürü ağırlıklı olarak batılı hocalar tarafından batıda ortaya çıkmış problemleri gözleyerek kurgulanmıştır

Özellikle İNSANIN DÜŞÜNME VE DEĞERLERİ ile şekillendiği kabul edilen “çatışma”, “delegasyon”, “iletişim” alanlarındaki problemleri anlamak ve çözmek için kurgulanmış Duygusal Zeka, İlişki Yönetimi, Kişisel Farkındalık benzeri modelleri Türkiye’de kullanırken dikkatli olmamız gerekir.

Her modeli olduğu gibi kullanmak yerine, literatürdeki çerçeveyi olduğu gibi alıp final kurguyu yerel sosyal kodları göz önüne alarak hareket edilmelidir.

Türkiye’nin kültürü, sosyal kodları, cinsiyet rolleri, lider takipçi dinamikleri göz önünde bulundurulmalı ve ÇÖZÜMLER yerelleştirilmelidir.

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin her düzeydeki yöneticileri (ve yönetici adayları), batılı meslektaşlarının bildikleri yanı sıra aşağıdaki kısıtlı sayılabilecek listede işaret edilen alanlarda da bilgi ve beceri sahibi olmalıdırlar.

  • Türkiye’de iş gücünü oluşturan profilin sosyolojik yapısı ve bunun bireysel farkındalık üzerindeki etkisi.  (Farklı profildeki çalışanların hayatı hangi değerler çerçevesinden yorumluyor olabileceği algısı) (bkz.Türk Sosyoloji Tarihi, Sosyolojide Temel Fikirler)
  • Yöneticiler, literatürde önerilen çatışma yönetimi modellerini kullanırken, Türkiye coğrafyasının çatışmaları geleneksel olarak nasıl çözmeyi tercih ettiği bilgisine, ve bununla ilgili kültürel kodlara hakim olmalı. (bkz.Türkün Aklı Nasıl Çalışır?, Türk Kültüründe Yönetmek, Kültür Haritası)
  • Yöneticiler, kadın ve erkeklerin iletişim algoritmalarındaki farkları anlamalı ve sosyal rolleriyle ilgili geleneklerin, sosyal kabul gören kodların kültürün farkında olmalı.(bkz Sen Beni Kesinlikle Anlamıyorsun, Türk Kültüründe Yönetmek, Kadınlar Nasıl Karar Verir)
  • Yukarıdaki yerel kavrayışla kuşaklar arasındaki görüş ve değer farklılıklarını yönetmek.(bkz. Kişisel Liderlik, ve TA iletişim Modeli)
  • Kültürel Zeka kavramı, ilgili modelin boyutları ve Türkiye’nin bu harita içerisindeki yeri.
  • DUYGUSAL ZEKA (Daniel Goleman) modelini irdelemeli ve etkili bir şekilde uygulayabilmek için aşağıdaki kavramlara da hakim olmalı
  • Transaksiyonel Analiz (TA) İletişim Modeli
  • Durumsal Liderlik Modeli 
  • Kadın-Erkek iletişim ve karar verme algoritmaları arasındaki farklar

Öğrenme İçin İlgili Kaynaklar


Fark Yaratmak İçin Burayı Tıklayın

İş Dünyasında Fark Yaratmak İçin Neler Yapıyoruz?

1) Business Review Workshopları

Yönetim literatürünün devrim yaratmış fikirlerini kavramak için

Business Review Workshop Oturumları (4 saat -15 ile 50 kişilik gruplar için ideal)

 
4 saat sürer, katılımcı sayısı sınırı yoktur. Yönetim literatüründen seçilmiş bir makale, görseller, videolar ve vaka analizleri ile (Seminer/Workshop formatında) aktarılır. (bir tam gün eğitim ücreti uygulanır)
Business Review Workshop Oturumları

SAPTAMA

Bulundukları yere  disiplinli yasam kurguları sayesinde gelmiş, iş dünyasının en çok aranan CEO’ları, en ilham verici liderleri, uzman oldukları alanın yanısıra, başka disiplinlerde de bilgi ve görgü sahibidirler.

Finans kökenli, başarılı bir CEO, bu başarısını FİNANS alanındaki bilgisinin yanı sıra , iletişim becerisi, stratejik düşünebilme yetisi ve ikna gibi becerilerine borçludur.

PROBLEM

Uzmanlığımız dışındaki alanlarda güçlenmek için zaman ayırmak, yoğun iş tempomuz yüzünden çok kolay olmayabilir. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

HBR Workshoplarında, devrim niteliğindeki iş dünyası fikir ve yaklaşımlarını;  Harvard Business Review , McKinsey Quarterly (vb), iş dünyası dergilerinde yayınlanmış makalelere odaklanarak aktarıyoruz.

Söz konusu makalelerde incelenen vakaları irdeliyor, fikrin özünü güncel örnekler ile aktarıyor ve birlikte tartışıyoruz.

İş dünyasının 4x4’ lük liderlerinin öğrenme rejimine hazır mısınız ?


İÇERİK


KURGU


Tanıtıcı Video

OTURUMLARDAN

BR Workshoplardan
Fanuc Türkiye Manici Kasrı
KPMG İzmir BR Workshop İKNA 3 Eylül 2018
« 1 of 4 »
KPMG Next Gen Leaders 2018 - Durumsal Liderlik Kavramına Giriş
« 1 of 2 »


2) ZihinTonik Etkinlikleri

Büyük gruplarla yapılan motivasyon ve frakındalık artırıcı etkinlik (50 kişi ve üzeri gruplar için ideal)

ZihinTonik Etkinlikleri

Başarılı bir kariyer ve mutlu bir yaşam sürdüren kişileri hangi becerileri ortalama bireylerden ayrıştırır?

Yaratıcılıkları mı ? İletişim Becerileri mi?  Liderlik Becerileri mi? Mesleki Teknik Becerileri mi ? Vizyonları mı?,Kişisel Farkındalıkları mı ? Merak ve Sürekli Öğrenme Dürtüleri mi? Yoksa Empati mi?

Lütfen yukarıdaki listeye bir kez daha bakın ve ilkokuldan üniversiteye, 20 yıl kadar süren  örgün eğitim sisteminin bize en çok gelişme fırsatı sunduğu becerileri, yetkinlikleri düşünün.

Sonra da örgün eğitim sayesinde elde ettiğiniz “öne çıkan” becerilerinizin listesini yapın. Şayet sizin listeniz de çoğumuzunki gibi, arzu ettiğiniz kadar uzun değilse ve siz de “Bu konuda bir şeyler yapma zamanı geldi” diyorsanız,  yaşanmış hikayelerle iş dünyasında devrim yaratmış fikirleri, eğlenceli bir üslupla sunduğumuz ZİHİNTONİK’den çok keyif alacaksınız.

Etkinliğin sonunda, sohbet boyunca işaret edilmiş tüm başarı tuzakları ile başa çıkabilmek için kullanabileceğiniz araçlarla ayrılıyor olmanız da bir başka avantaj.

 

OTURUMLARDAN

ZihinTonik Hatıraları
« 1 of 6 »

3) Yönetim MasterClass Oturumları (2 gün) 

Temel yönetim teknolojileri içerisinden organizasyonunuz için en kritik yetkinlikleri seçin (2 gün 12-17 kişilik gruplar için ideal)

MasterClass Oturumları (2 gün) 

Bu oturumlar grup çalışmaları, vaka analizleriyle yürütülen sınıf eğitimi formatındadır, 12-17 kişiyle sınırlıdır, min 2 gün süren ve seçilen 2 temel yetkinliğe odaklandığımız bir süreçtir
Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.

4) Yönetimin Esasları (4-6 Günlük - Yönetici Gelişim Programı)

Etkinliği evrensel olarak kabul görmüş yönetim teknolojilerinin bütünsel bir yönetici gelişim modeli çerçevesiyle tecrübe edin.

Yönetimin Esasları (4-6 gün) 

Grup çalışmaları, vaka analizleriyle yürütülen sınıf eğitimi formatındadır yukardaki kurgudan  (MasterClass) farklı olarak temel yönetsel yetkinliklere (Geri bildirim, ikna, öz farkındalık, çatışma yönetimi, karar verme, zaman yönetimi vb) odaklandığımız 12-17 kişiyle sınırlı, min 4 gün süren bir eğitimdir. Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.
Bir ya da iki hafta arayla 2+2 gün olarak yapılır, ev ödevi ve oturumlardan önce yapılması gereken okuma ve video izleme çalışmaları içerir.

5) Liderliğin Esasları (8-12 Günlük - İleri Yönetici Gelişim Programı)

Liderliğin Esasları (8-12 gün)
2+2+2+2+2+2 gün süren 12 günlük bir eğitimdir. Yönetimin Esasları oturumlarının içeriğinin yanı sıra Duygusal Zeka (Goleman modeli), Kritik Düşünme, Organizasyonel Değişim (Kotter modeli), Öz Farkındalık, Mavi Okyanus Inovasyon Modeli, Silolaşma, Stratejik Dizonans, Pazarlama Miyobisi, Kültürel Zeka (Hofsdete modeli) gibi ileri yönetim yetkinliklerine odaklanılır. Oturumlar arasında 4 haftaya kadar ara verilebilir. Ev ödevi ve oturumlardan önce yapılması gereken okuma ve video izleme çalışmaları içerir.
Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.
Ayrıntı için tıklayınız
Liderliğin Esasları - liderligin esaslari

6) Kurum İçi Yönetim & Liderlik Gelişim Programı (Yönetim Akademisi)

Detaylar, referanslar, kurgu ve içerik için iletişime geçiniz 0530 2901244
Selim Geçit Haziran 2020

Selim Geçit – Ekim 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *