STRATEJİK DEZONANS – ONLINE Business Review Workshop – ÖZET – Selim Geçit

Stratejik Dezonans

Yöneticiler, pazarda, rekabette ya da müşteri beklentilerinde aniden ortaya çıkan rahatsız edici bir değişiklik karşısında çoğunlukla geçmişte başarılı olmuş stratejik pratiklere yüklenerek karşılık vermeye eğilimlidirler. 

Andy Grove, kitabında bu konuya (Stratejik Dezonans) ilginç bir perspektiften ışık tutuyor.

Dijital kameralar Kodak’ın analog film pazar payını kemirmeye başlayıp satışlarını düşürdüğünde, Kodak bu duruma geçmişte gelirlerini artırmak için kullandığı, daha çok eşantiyon plaj havlusu üretmek, satış ekibine daha yüksek primler ödemek ya da filimlerinin kalitesini artırmakla karşılık vermişti. (Kodak 2012 de iflas sürecine girdi)

Stratejik Dezonans

Kimi zaman da pazardaki ya da müşteri beklentilerindeki değişiklikler, sadece “Geçici Dalgalanmalar” dır . 

Böyle durumlarda da aceleyle alınmış radikal kararlar yine olumsuz sonuçlar doğurabilir. 

Webinar Video

Peki bir değişikliğin “Yıkıcı Değişim” mi yoksa “Geçici Dalgalanma” mı olduğunu nasıl ayırt edeceğiz ?  

STRATEJİK ÇARK ETME NOKTALARINI fark etmek için Intel’in kurucusu Andy Grove ve Robert Bulgerman “Stratejik Dezonans” adlı makalelerinde işaret ettikleri 9 göstergeyi kullanmak olacak.

Stratejik Dizonans - Andrew Grove - Robert Bulgerman

FİKRİN ÖZETİ

1990 yılına kadar teknoloji dünyasının yıkılmaz kalesi olarak bilinen ve dünyanın en karlı ilk 10 şirketinden biri olan IBM, 1993 de 8 milyar dolar rekor zarar yaptığında , bütün dünya büyük bir şaşkınlık yaşadı.

IBM‘in İlk zarar ettiği yıl olan 1991 de Kanada operasyonununun Genel Müdürü olan Bill Edherigton şaşkınlığını şöyle ifade ediyordu "Ocak ayından Mart‘a kadar her şey yolunda idi. Bugün gibi hatırlıyorum, finans müdürü içeri girdi ve 'yılın ilk çeyreğinde zarar edeceğiz' dedi. 1911 yılında kurulduğumuzdan bu yana hiç zarar etmediğimizi biliyordum. İşin kötüsü “muhtemelen bütün yıl zarar edeceğiz” dediğinde , kar marjımızın ne kadar çabuk eriyip gittiğini görmeye başladım.

Bütün analizler IBM’ in mainframe pazarından elde ettiği kar yüzünden Pazarlama miyobisi (bir tür işletme körlüğü) yaşadığını, yani pazarın değişmesine rağmen, müşterilerin yeni beklentilerine odaklanmak yerine, statu quo ya bağlılıkla, hali hazıra var olan ürünlerine odaklandığını ve dolayısı ile YANLIŞ PROBLEMİ çözmeye çalıştığını gösteriyor. (Stratejik Disonans)

Lou Gerstner’in Nisan 1993 ‘te IBM in CEO luğuna atanmasından hemen sonra IBM’ de köklü bir strateji değişimi, bir stratejik dönüm noktası (Inflection Point) yaşandı.

IBM “executiveleri” kişisel olarak müşteriler ile buluşmak ve onların ihtiyaçlarına cevap vermekten sorumluydular artık. O güne kadar kendilerini bir yük gemisinin tayfası gibi hisseden “IBM mürettebatı”, artık "cruise" gemisinin müşteri memnuniyeti odaklı “mürettebatı” gibi düşünmeye başlamıştı.

Lou Gerstner buna “Operation Bear Hug” (operasyon “ayı kucaklaması” / “sımsıcak kucaklama”) dedi .

Robert A. Bulgerman ve Andrew S. Grove, Strategic Dissonance isimli makalelerinde “Stratejik hedefler ve Stratejik aksiyonların uyumlu olmaması durumuna Stratejik Dizonans diyoruz. Stratejik dizonans sürdüğü taktirde yıkıcı olabilir, ancak Stratejik Dönüm Noktası (SIP, Strategic Inflection Point) zamanında fark edilirse kurumlar minimum eforla tekrar verimli olurlar “diyor.

Bu makalede, yazarların önerileri doğrultusunda, ÖLÜMCÜL Stratejik Dizonans ve Stratejik Dönüm noktaları ile talep ve karlılık dalgalanmaları gibi sıradan olguları nasıl ayırt edebileceğimizi fark ediyoruz.

OTURUMUN ÖZETİ

Bu oturumda, yazarların önerileri doğrultusunda, ÖLÜMCÜL Stratejik Dizonans ve Stratejik Dönüm noktaları ile talep ve karlılık dalgalanmaları gibi sıradan olguları nasıl ayırt edebileceğimize odaklanıyoruz.Stratejik dizonans teorisiyle olağan dalgalanmalarla ÇARK NOKTALARI arasındaki farkı nasıl gözleyebileceğimizi tartışıyoruz.

"9 Gösterge" Üzerinde Duruyoruz

  
Kaynak Makale


Fark Yaratmak İçin Burayı Tıklayın

İş Dünyasında Fark Yaratmak İçin Neler Yapıyoruz?

1) Business Review Workshopları

Yönetim literatürünün devrim yaratmış fikirlerini kavramak için

Business Review Workshop Oturumları (4 saat -15 ile 50 kişilik gruplar için ideal)

 
4 saat sürer, katılımcı sayısı sınırı yoktur. Yönetim literatüründen seçilmiş bir makale, görseller, videolar ve vaka analizleri ile (Seminer/Workshop formatında) aktarılır. (bir tam gün eğitim ücreti uygulanır)
Business Review Workshop Oturumları

SAPTAMA

Bulundukları yere  disiplinli yasam kurguları sayesinde gelmiş, iş dünyasının en çok aranan CEO’ları, en ilham verici liderleri, uzman oldukları alanın yanısıra, başka disiplinlerde de bilgi ve görgü sahibidirler.

Finans kökenli, başarılı bir CEO, bu başarısını FİNANS alanındaki bilgisinin yanı sıra , iletişim becerisi, stratejik düşünebilme yetisi ve ikna gibi becerilerine borçludur.

PROBLEM

Uzmanlığımız dışındaki alanlarda güçlenmek için zaman ayırmak, yoğun iş tempomuz yüzünden çok kolay olmayabilir. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

HBR Workshoplarında, devrim niteliğindeki iş dünyası fikir ve yaklaşımlarını;  Harvard Business Review , McKinsey Quarterly (vb), iş dünyası dergilerinde yayınlanmış makalelere odaklanarak aktarıyoruz.

Söz konusu makalelerde incelenen vakaları irdeliyor, fikrin özünü güncel örnekler ile aktarıyor ve birlikte tartışıyoruz.

İş dünyasının 4x4’ lük liderlerinin öğrenme rejimine hazır mısınız ?


İÇERİK


KURGU


Tanıtıcı Video

OTURUMLARDAN

BR Workshoplardan
Fanuc Türkiye Manici Kasrı
KPMG İzmir BR Workshop İKNA 3 Eylül 2018
« 1 of 4 »
KPMG Next Gen Leaders 2018 - Durumsal Liderlik Kavramına Giriş
« 1 of 2 »


2) ZihinTonik Etkinlikleri

Büyük gruplarla yapılan motivasyon ve frakındalık artırıcı etkinlik (50 kişi ve üzeri gruplar için ideal)

ZihinTonik Etkinlikleri

Başarılı bir kariyer ve mutlu bir yaşam sürdüren kişileri hangi becerileri ortalama bireylerden ayrıştırır?

Yaratıcılıkları mı ? İletişim Becerileri mi?  Liderlik Becerileri mi? Mesleki Teknik Becerileri mi ? Vizyonları mı?,Kişisel Farkındalıkları mı ? Merak ve Sürekli Öğrenme Dürtüleri mi? Yoksa Empati mi?

Lütfen yukarıdaki listeye bir kez daha bakın ve ilkokuldan üniversiteye, 20 yıl kadar süren  örgün eğitim sisteminin bize en çok gelişme fırsatı sunduğu becerileri, yetkinlikleri düşünün.

Sonra da örgün eğitim sayesinde elde ettiğiniz “öne çıkan” becerilerinizin listesini yapın. Şayet sizin listeniz de çoğumuzunki gibi, arzu ettiğiniz kadar uzun değilse ve siz de “Bu konuda bir şeyler yapma zamanı geldi” diyorsanız,  yaşanmış hikayelerle iş dünyasında devrim yaratmış fikirleri, eğlenceli bir üslupla sunduğumuz ZİHİNTONİK’den çok keyif alacaksınız.

Etkinliğin sonunda, sohbet boyunca işaret edilmiş tüm başarı tuzakları ile başa çıkabilmek için kullanabileceğiniz araçlarla ayrılıyor olmanız da bir başka avantaj.

 

OTURUMLARDAN

ZihinTonik Hatıraları
« 1 of 6 »

3) Yönetim MasterClass Oturumları (2 gün) 

Temel yönetim teknolojileri içerisinden organizasyonunuz için en kritik yetkinlikleri seçin (2 gün 12-17 kişilik gruplar için ideal)

MasterClass Oturumları (2 gün) 

Bu oturumlar grup çalışmaları, vaka analizleriyle yürütülen sınıf eğitimi formatındadır, 12-17 kişiyle sınırlıdır, min 2 gün süren ve seçilen 2 temel yetkinliğe odaklandığımız bir süreçtir
Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.

4) Yönetimin Esasları (4-6 Günlük - Yönetici Gelişim Programı)

Etkinliği evrensel olarak kabul görmüş yönetim teknolojilerinin bütünsel bir yönetici gelişim modeli çerçevesiyle tecrübe edin.

Yönetimin Esasları (4-6 gün) 

Grup çalışmaları, vaka analizleriyle yürütülen sınıf eğitimi formatındadır yukardaki kurgudan  (MasterClass) farklı olarak temel yönetsel yetkinliklere (Geri bildirim, ikna, öz farkındalık, çatışma yönetimi, karar verme, zaman yönetimi vb) odaklandığımız 12-17 kişiyle sınırlı, min 4 gün süren bir eğitimdir. Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.
Bir ya da iki hafta arayla 2+2 gün olarak yapılır, ev ödevi ve oturumlardan önce yapılması gereken okuma ve video izleme çalışmaları içerir.

5) Liderliğin Esasları (8-12 Günlük - İleri Yönetici Gelişim Programı)

Liderliğin Esasları (8-12 gün)
2+2+2+2+2+2 gün süren 12 günlük bir eğitimdir. Yönetimin Esasları oturumlarının içeriğinin yanı sıra Duygusal Zeka (Goleman modeli), Kritik Düşünme, Organizasyonel Değişim (Kotter modeli), Öz Farkındalık, Mavi Okyanus Inovasyon Modeli, Silolaşma, Stratejik Dizonans, Pazarlama Miyobisi, Kültürel Zeka (Hofsdete modeli) gibi ileri yönetim yetkinliklerine odaklanılır. Oturumlar arasında 4 haftaya kadar ara verilebilir. Ev ödevi ve oturumlardan önce yapılması gereken okuma ve video izleme çalışmaları içerir.
Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.
Ayrıntı için tıklayınız
Liderliğin Esasları - liderligin esaslari

6) Kurum İçi Yönetim & Liderlik Gelişim Programı (Yönetim Akademisi)

Detaylar, referanslar, kurgu ve içerik için iletişime geçiniz 0530 2901244
Selim Geçit Haziran 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *