Liderliğin Esasları Profesyonel Gelişim Programı v2.0 (Online Versiyon) – Selim Geçit

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfa Pearson Türkiye ile birlikte yürüttüğümüz Leadership Principles (liderliğin Esasları) profesyonel gelişim programı için tamamen şahsi bir katkı olarak tarafımdan, Pearson Türkiye den bağımsız olarak hazırlanmıştır. Sayfadaki muhtemel hatalar bana aittir. (Selim Geçit)

İŞ DÜNYASINDA FARK YARATMAK İÇİN İÇ DÜNYANIZDA FARKINDALIK YARATIN

Liderliğin Esasları - liderligin esaslari

Geleneksel olarak 4-6 gün süren sınıf oturumuyla tamamladığımız LİDERLİĞİN ESASLARI programını, Haziran 2020 itibarıyla her gün için 4 saatlik iki ZOOM oturumu yaparak tamamlıyoruz.

Liderliğin Esasları - liderligin esaslari
Broşürü indirmek için görseli tıklayınız

Sınıf Oturumlarından Fotolar

Pearson Professional - Mayıs 2019- Agile Leadership Oturumu
« 1 of 3 »
Pearson Professional - Aralık 2019- Agile Leadership Oturumu
Profen Yönetimin Esasları 3 & 10 Ocak 2020
« 1 of 2 »
Asset Grup 2-9 Kasım Oturumları
« 1 of 3 »
Elite World Hotels Ocak 2020
« 1 of 3 »
Fanuc Türkiye Manici Kasrı
BR Workshoplardan

SUNUŞ ve İÇERİK

Belirsizlik ve güven kaybı

İnsanlık tarihinin tamamında, insanlar savaş, açlık ya da diğer büyük felaketler nedeniyle hayatlarını aniden değiştirmeleri ve hayatta kalabilmek için uyum yeteneklerini geliştirmeleri gereken durumlarla karşı karşıya kalmışlardır.(1)

Bugün yaşadığımız belirsizlik duygusunun ve durumunun ayırıcı yanıysa belirsizliğin herhangi bir küresel felaket olmaksızın varlığıdır. Gündelik hayatın her anının belirsiz olması ve istikrarsızlığın “yeni istikrar” haline gelmesidir. Üstelik insan toplulukları ilk kez bu kadar geniş bir ölçekte bireysel ulusal ve küresel tehditler hakkında bilgi sahibidir.(1)

Bugün varolan belirsizliğin bir başka boyutu ise umut ilkesi ile birlikte var olmamasıdır. İlerleme fikrinin kaybı kurumların çürümesi ve artan eşitsizlik belirsizliği korkutucu bir ihtimalle dönüştürür(1)

Bir gün daha fazlasına sahip olabileceğimiz bir gelecek hayali yerini bir gün elimizdekileri de kaybedeceğimiz ve kaybettiğimizde bizi koruyacak hiçbir toplumsal sigortanın olmadığı korkutucu bir gelecek tasavvuruna bırakmıştır. (1)

(1-Tedirginlik Çağı Evren Balta)

Dolayısıyla çalışma prensipleri “bilinirlik”, “tahmin edilebilirlik” ve düzenin bir arada var olduğu bir platformun üzerinde kurulmuş tüm klasik yönetim yaklaşımları hızlıca demode oluyor ve günümüz şartlarında iş görmez hale geliyor.

Günümüzde liderlikten beklenenler arttığı gibi liderler her zamankinden daha fazla sorunla karşı karşıya dememiz de yanlış olmayacaktır

Şirketlerin ayakta kalabilmesini ve varlığını sürdürebilmesini sağlamak için neredeyse aralıksız bir adaptasyon ve inovasyon gereksinimi yaratan büyük bir belirsizlik ve hızlı değiş değişim çağında yaşıyoruz.(2)

(2- Liderlik ve İletişim Kevin Murray)

İLK ADIM

Bir insanın liderlik yolculuğundaki ilk adım, içindeki isteği keşfetmek onu güçlü bir tutkuya dönüştürmek ve bu yolda ilerlemek için kendine yardım etmeye karar vermektir.(3)

Kendine yardım etme ruhu insandaki tüm gerçek gelişmenin kaynağıdır. İnsanın içinden gelen kendine yardım duygusu ona canlılık ve coşku verir.(3)

Eğer bir organizasyonda ki insanların çoğunda kendine yardım etme ruhu yaratılabilirse gücün ve başarının sağlam temelleri atılmış olur.

Ancak çoğu insan, hemen her zaman kişisel gelişmesinin başarısını kendi çabalarından çok organizasyonların düzenlemeleri ile sağlanmasını bekleme eğilimindedir.(3)

(3 -Liderlik- İsmet Barutçugil)

Bu oturumlarla hızla değişen dünyanın bildiklerimizi geçersiz bırakabildiğini, en çok güvendiğimiz algılarımızın, duygularımızın, bilişsel tuzakların, ön yargılarımızın bizi nasıl en doğru kararları vermekten uzaklaştırabildiğini fark edecek ve bu durumla baş etmek dolayısıyla daha iyi yöneticiler olmak ve hayal ettiğimiz geleceği tecrübe etmek için Liderliğin Esasları Programıyla, liderlik yolculuğumuzda hız kazanmak için neler yapabileceğimize odaklanacağız.

Öğrenme ile dolu keyifli bir süreç dileriz.

Odağımız- Ana Fikir

Odağımızla İlgili

Odaklanacağımız konular birbirinden farklı alanlara “ateş ediyormuş” gibi gözükselerde, birbirileri ile yan yana geldiklerinde ETKİLİ BİR YÖNETİM TEKNOLOJİSİ BÜTÜNÜ ortaya çıkartıyorlar.

Yönetim İçin Bilişsel Kriko

Bir arabanın  patlamış tekerleğini değiştirmek için arabayı  yerden yükseltmek gerekir. Çıplak elle yapılacak olsa neredeyse imkansız gibi duran bu işlem bir kriko yardımı ile kolaylıkla yapılır

En az 8 (an fazla 12 kez yapılacak) 2 şer saatlik online oturumlarla odaklanacağımız konular birbirinden farklı alanlara “ateş ediyormuş” gibi gözükseler de, birbirleriyle yan yana geldiklerinde ETKİLİ BİR YÖNETİM TEKNOLOJİSİ BÜTÜNÜ ortaya çıkartıyorlar.

Oturumların sonunda etmeyi hedeflediğimiz yönetim teknolojileri bütününü, çok güç harcayarak altından kalktığımız işleri kolaylaştıran bir “Bilişsel Yönetim Krikosuna” benzetebiliriz.

“(YÖNETSEL) İSVİÇRE ÇAKISI”

İsviçre çakılarının tüm uzantılarının farklı görevleri vardır ve her uzantıya her zaman ihtiyaç olmaz ancak kullanıcının yüzleşebileceği çok çeşitli yönetsel zorluklar karşısında elini güçlendirir. 

Zorlu bir yolculuğa çıkarken öz güvenini arttırır. 

Farklı birçok yetkinliğin, bir sistem içerisinde birbirleri ile bağlantılı ve tutarlı bir şekilde kullanılmasını da, çeşitli zorluklar karşısında etkili olmasıyla bilinen bir “(YÖNETSEL) İSVİÇRE ÇAKISI” etkisine benzetebiliriz.

Liderliğin Esasları Programı Birinci oturumunun öğrenme hedefleri

İlk Günün Sonunda (2 veya 3 kez bir araya gelerek 2 saat kadar sürecek online oturumla üzerinde duracağımız başlıklar)

 • “Kritik Düşünme” kavramının anlamını ve becerinin temel yapı taşlarını. Bu becerinin nasıl geliştirilebileceğini (kaynaklar vb) gösterebilmelisiniz
 • Ekiplerinizle Grup manifestosu, Vizyon, Misyon, hedeflerini belirleyebilmelisiniz
 • Yetişkin öğrenme eğilimlerini (optimum zihinsel tutum & optimum beyin kimyası) tanımlayabilmelisiniz
 • Tanısal düşünme kavramını ve uygulama çerçevesini tanımlayabilmelisiniz
 • Aksiyon odaklılık bilişsel önyargısını tanımlayabilmelisiniz
 • “Conformity” bilişsel önyargısını tanımlayabilmelisiniz
 • Aktif durağanlık tuzağını tanımlayabilmelisiniz
 • Yetminkar problem çözme etkisi ve sonuçlarını gösterebilmelisiniz
 • Self Serving Bias – Başarıyı sahiplenme yanılgısı kavramını tanımlayabilmelisiniz
 • Engagement “işe odaklılık” kavramını açıklayabileceksiniz
 • Örgün Eğitimin Doğuşu (ve iş dünyasına etkileri) tanımlayabilmelisiniz
 • Stratejik düşünme kavramı ve gelişim rejimimizin kişisel hedeflerimizle uyumunu tanımlayabilmelisiniz

İkinci oturum için bir araya gelmeden önce okuyunuz

İkinci günün merkezinde Karar Verme ve ÇALIŞAN MOTİVASYONU olacak.

Karar Verme

Oturumdan önce “Karar Verme” kavramıyla ilgili aşağıdaki kısa videoyu izlemenizi öneririm

Yine oturumdan önce aşağıdaki “Kritik Düşünme” makalesinin giriş sayfalarını okumanızı tavsiye ederim.

Motivasyon

Motivasyonu çok dar bir kapsamla “bir hedefe ulaşma doğrultusunda ortaya konulan gayrete ilişkin yoğunluk ve kararlılık” olarak tanımlayabiliriz.

Bugün bilgi ekonomisinde yaşıyoruz, modern ticari girişimin en önemli varlığı binalar iş makineleri ya da emlak olmaktan çıktı. Artık zeka, kavrayış, beceriler ve çalışanlarının deneyimleri başarı için herşeyden daha önemli.

Bu nedenlerle bilgi işçilerinin yeteneklerini ve bağlılıklarını işe katabilmek günümüzde “yönetimin” en merkezdeki odağı olmalıdır denilebilir.

Ekonominin şimdiki lokomotifinin inovasyon ve teknoloji olduğunu hatırlayıp en kritik yetilerin de problem çözme, yaratıcı düşünme olduğunu işaret edecek olursak, eski motivasyon teknolojilerini kullanarak çalışanlardan yaratıcı olmasını performans göstermesini beklemenin fazlasıyla iyimserlik olduğunu fark ederiz.

Bu oturumun merkezinde hem kendimizin, hem de başkalarının motivasyon düzeyini nasıl etkileyebileceğimize ve Karar vermenin kritik düşünme becerisinin önemine odaklanacak uygulamalar yaparak bu yetkinlikleri pekiştireceğiz.


2. oturumun öğrenme hedefleri

Bu oturum bittikten sonra (2 veya 3 kez bir araya gelerek 2 saat kadar sürecek online oturumla üzerinde duracağımız başlıklar)

 • “Engagement” kavramı, nasıl ölçüldüğü ve GALLUP (Q12) soruları
 • Motivasyonun tanımını, temel kavramları
 • Homeostasis motivasyon modeli
 • McClelland İhtiyaçlar teorisi
 • Core Human Drives Motivasyon modeli
 • İş karakteristikleri motivasyon modeli
 • Karar Verme Tuzakları (Bilişsel Tuzaklar)
 • Dan Pink’in Motivasyon modeli
 • Dan Ariely’nin motivasyon araştırmaları

ile ilgili daha derin bilgiye sahip olacağız.

Üçüncü oturumun öğrenme hedefleri

Üçüncü ve dördüncü oturumların merkezinde başarılı yöneticilerin ekiplerini etkilemek ve hedefe yönelik harekete geçirmek için kulandıkları etkili iletişim kurguları, İKNA prensipleri yanında zaman yönetimi, stres yönetimi ve çatışma yönetimi de olacak.

Bu oturumun sonunda

 • İkna ve etki prensiplerini (R. Cialdini)
 • Müşterilerinizin sosyal kimliğini fark etmenin önemini (Emma K.Macdonald)
 • Kadın ve erkeklerin konuşma algoritmalarındaki temel farklılıkları (ve nedenlerini) (Deborah Tannen)
 • Kadınlar ve erkekler için İKNA süreçlerinin nasıl farklılaşabildiğini (Cathy Benko)
 • Etkili geri bildirim tekniklerini
 • Geri bildirimde not tutmanın önemi ve faydalarını
 • Kültürel zeka farkındalığını ve boyutlarını (Geert Hofstede – David A. Livermore)
 • Güç paylaşımı ile yaratıcı toplantı yönetimi metodunu (George M. Prince)
 • Koçluk metodu ile etkili soru sorma yöntemlerini (John Whitmore)
 • Aktif dinleme tekniğinin işleyişini (Ralph G Nichols)

Açıklayabileceksiniz

Dördüncü oturumun öğrenme hedefleri

Bu oturumun sonunda (2 veya 3 kez bir araya gelerek 2 saat kadar sürecek online oturumla üzerinde duracağımız başlıklar)

 • Çatışma yönetimi modellerini
 • Zaman yönetimi kavramını
 • Steven Covey’in önceliklerle zaman yönetme modelini
 • Neuroplasticity (Değişen beyin)
 • Status-Quo tuzağını
 • Stresin doğasını
 • Stres ve stresin olası kaynaklarını
 • Stresle başa çıkmanın yollarını

Açıklayabileceksiniz

Liderliğin Esasları

Liderliğin Esasları Programında Görüşmek Üzere

Başarılar

Selim Geçit – Mart 2020

0530 290 12 44


Fark Yaratmak İçin Burayı Tıklayın

İş Dünyasında Fark Yaratmak İçin Neler Yapıyoruz?

1) Business Review Workshopları

Yönetim literatürünün devrim yaratmış fikirlerini kavramak için

Business Review Workshop Oturumları (4 saat -15 ile 50 kişilik gruplar için ideal)

 
4 saat sürer, katılımcı sayısı sınırı yoktur. Yönetim literatüründen seçilmiş bir makale, görseller, videolar ve vaka analizleri ile (Seminer/Workshop formatında) aktarılır. (bir tam gün eğitim ücreti uygulanır)
Business Review Workshop Oturumları

SAPTAMA

Bulundukları yere  disiplinli yasam kurguları sayesinde gelmiş, iş dünyasının en çok aranan CEO’ları, en ilham verici liderleri, uzman oldukları alanın yanısıra, başka disiplinlerde de bilgi ve görgü sahibidirler.

Finans kökenli, başarılı bir CEO, bu başarısını FİNANS alanındaki bilgisinin yanı sıra , iletişim becerisi, stratejik düşünebilme yetisi ve ikna gibi becerilerine borçludur.

PROBLEM

Uzmanlığımız dışındaki alanlarda güçlenmek için zaman ayırmak, yoğun iş tempomuz yüzünden çok kolay olmayabilir. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

HBR Workshoplarında, devrim niteliğindeki iş dünyası fikir ve yaklaşımlarını;  Harvard Business Review , McKinsey Quarterly (vb), iş dünyası dergilerinde yayınlanmış makalelere odaklanarak aktarıyoruz.

Söz konusu makalelerde incelenen vakaları irdeliyor, fikrin özünü güncel örnekler ile aktarıyor ve birlikte tartışıyoruz.

İş dünyasının 4x4’ lük liderlerinin öğrenme rejimine hazır mısınız ?


İÇERİK


KURGU


Tanıtıcı Video

OTURUMLARDAN

BR Workshoplardan
Fanuc Türkiye Manici Kasrı
KPMG İzmir BR Workshop İKNA 3 Eylül 2018
« 1 of 4 »
KPMG Next Gen Leaders 2018 - Durumsal Liderlik Kavramına Giriş
« 1 of 2 »


2) ZihinTonik Etkinlikleri

Büyük gruplarla yapılan motivasyon ve frakındalık artırıcı etkinlik (50 kişi ve üzeri gruplar için ideal)

ZihinTonik Etkinlikleri

Başarılı bir kariyer ve mutlu bir yaşam sürdüren kişileri hangi becerileri ortalama bireylerden ayrıştırır?

Yaratıcılıkları mı ? İletişim Becerileri mi?  Liderlik Becerileri mi? Mesleki Teknik Becerileri mi ? Vizyonları mı?,Kişisel Farkındalıkları mı ? Merak ve Sürekli Öğrenme Dürtüleri mi? Yoksa Empati mi?

Lütfen yukarıdaki listeye bir kez daha bakın ve ilkokuldan üniversiteye, 20 yıl kadar süren  örgün eğitim sisteminin bize en çok gelişme fırsatı sunduğu becerileri, yetkinlikleri düşünün.

Sonra da örgün eğitim sayesinde elde ettiğiniz “öne çıkan” becerilerinizin listesini yapın. Şayet sizin listeniz de çoğumuzunki gibi, arzu ettiğiniz kadar uzun değilse ve siz de “Bu konuda bir şeyler yapma zamanı geldi” diyorsanız,  yaşanmış hikayelerle iş dünyasında devrim yaratmış fikirleri, eğlenceli bir üslupla sunduğumuz ZİHİNTONİK’den çok keyif alacaksınız.

Etkinliğin sonunda, sohbet boyunca işaret edilmiş tüm başarı tuzakları ile başa çıkabilmek için kullanabileceğiniz araçlarla ayrılıyor olmanız da bir başka avantaj.

 

OTURUMLARDAN

ZihinTonik Hatıraları
« 1 of 6 »

3) Yönetim MasterClass Oturumları (2 gün) 

Temel yönetim teknolojileri içerisinden organizasyonunuz için en kritik yetkinlikleri seçin (2 gün 12-17 kişilik gruplar için ideal)

MasterClass Oturumları (2 gün) 

Bu oturumlar grup çalışmaları, vaka analizleriyle yürütülen sınıf eğitimi formatındadır, 12-17 kişiyle sınırlıdır, min 2 gün süren ve seçilen 2 temel yetkinliğe odaklandığımız bir süreçtir
Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.

4) Yönetimin Esasları (4-6 Günlük - Yönetici Gelişim Programı)

Etkinliği evrensel olarak kabul görmüş yönetim teknolojilerinin bütünsel bir yönetici gelişim modeli çerçevesiyle tecrübe edin.

Yönetimin Esasları (4-6 gün) 

Grup çalışmaları, vaka analizleriyle yürütülen sınıf eğitimi formatındadır yukardaki kurgudan  (MasterClass) farklı olarak temel yönetsel yetkinliklere (Geri bildirim, ikna, öz farkındalık, çatışma yönetimi, karar verme, zaman yönetimi vb) odaklandığımız 12-17 kişiyle sınırlı, min 4 gün süren bir eğitimdir. Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.
Bir ya da iki hafta arayla 2+2 gün olarak yapılır, ev ödevi ve oturumlardan önce yapılması gereken okuma ve video izleme çalışmaları içerir.

5) Liderliğin Esasları (8-12 Günlük - İleri Yönetici Gelişim Programı)

Liderliğin Esasları (8-12 gün)
2+2+2+2+2+2 gün süren 12 günlük bir eğitimdir. Yönetimin Esasları oturumlarının içeriğinin yanı sıra Duygusal Zeka (Goleman modeli), Kritik Düşünme, Organizasyonel Değişim (Kotter modeli), Öz Farkındalık, Mavi Okyanus Inovasyon Modeli, Silolaşma, Stratejik Dizonans, Pazarlama Miyobisi, Kültürel Zeka (Hofsdete modeli) gibi ileri yönetim yetkinliklerine odaklanılır. Oturumlar arasında 4 haftaya kadar ara verilebilir. Ev ödevi ve oturumlardan önce yapılması gereken okuma ve video izleme çalışmaları içerir.
Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.
Ayrıntı için tıklayınız
Liderliğin Esasları - liderligin esaslari

6) Kurum İçi Yönetim & Liderlik Gelişim Programı (Yönetim Akademisi)

Detaylar, referanslar, kurgu ve içerik için iletişime geçiniz 0530 2901244
Selim Geçit Haziran 2020