ikna nın Psikolojisi – Fikir Akustiği

Her meslekte, her endüstride başarılı olmak için işimizi teknik açıdan iyi bilmemiz çok önemlidir. Ancak öyle anlaşılıyor ki, işini çok iyi bilmek ile, işini çok iyi bildiğini gösterebilmek (etki & ikna, sunum becerisi) farklı meziyetler.

İKNANIN PSİKOLOJİSİ VİDEO

Arizona Üniversitesinde hoca olan Robert Cialdini’nin Türkçeye “ikna nın Psikolojisi” adı ile çevrilmiş kitabında odaklandığı 6 Evrensel İKNA prensibini kısaca anlattığı bu videosunu orjinaline sadık kalarak Türkçeleştirdim.

ikna ve etki üzerine birkaç kelam

ikna sürecinin etkili olması, yani karşımızdakinin önerimize EVET demesini sağlamak, her zaman fikrimizin doğru ya da önerimizin iyi olması ile mümkün olamayabilir.

İletişim literatürü Etkili bir İkna Süreci için birçok başka değişkeninde dikkate alınması gerektiğini işaret ediyor.

tohum-09
Önerimiz nekadar iyi olursa olsun ikna sürecinin meyvasını verebilmesi için gerekli şartların yerine gelmesi önemlidir.

Çok leziz bir meyvadan  elde ettiğimiz tohumu ekerek çok leziz meyvalar veren bir ağaç yetiştirebilmemiz, tohumun nereden geldiği kadar onu nasıl yetiştirdiğimizle de ilgilidir. 

Fikirlerinde tohumlar gibi olduğunu düşünmemiz yanlış olmayacaktır. Hayat bulmaları (kabul görmeleri) için çok iyi ya da çok doğru olmaları kadar nasıl aktarıldıkları da büyük önem taşır.

Doğru kişiye, doğru zamanda ve yerinde argümanlarla aktarılmış ortalama bir fikrin kabul görmesi ihtimali , çok iyi bir fikrin itinasızca aktarıldığında kabul görmesi ihtimalinden daha yüksek olacaktır.

Her meslekte, her endüstride başarılı olmak için işimizi teknik açıdan iyi bilmemiz çok önemlidir. Ancak işini çok iyi bilmek ile bu işi çok iyi bildiğini gösterebilmek farklı meziyetler galiba.

Bu yazıda iletişim ve İKNA literatüründe etkinliği en çok kabul görmüş fikir ve yaklaşımlardan bazılarını, bir arada kullanarak  FİKİR AKUSTİĞİ diye adlandırabileceğimiz bir İKNA modeli öneriyorum. 

yazi-icin-bold-lar

SES VE FİKRİN AKUSTİK HALİ

Fark ettiniz mi bilmiyorum,  kimi mekanlar, “akustiği” iyi olduğu için mırıldanılan şarkıyı çok keyif verici bir eda ile taşır kulaklarımıza .

Başka bir mekanda, ayni kişi aynı şarkıyı ,  aynı şekilde söylediğinde o tadı alamayabilir insan.

SES AKUSTİĞİ kavramını, “sesin kaynağından çıkıp kulağımıza gelmeden önce çarptığı/yansıdığı yüzeyin (ses) üzerinde yaptığı estetik etki” olarak düşünebiliriz.

FİKİR AKUSTİĞİ NEDİR ?

Fikir akustiği kavramını “EVET denmesini istediğimiz fikrin , sunulduğu esnada karşımızdakiler tarafından en etkili şekilde algılanabilmesi için yerine getirilmesi avantaj yaratacak şartlar/unsurlar” olarak özetleyebiliriz.

FİKİR AKUSTİĞİ için dikkat edilmesi gereken unsurlardan bazıları (ve kaynakları) ;

MODEL NASIL ÇALIŞIYOR ?

Önce, “ikna kasımızın” şu an ne kadar güçlü olduğunu ölçmek için bir egzersiz yapıyoruz.  Daha sonra bir dizi soruyu cevaplayarak yukarıdaki İKNA yaklaşımlarının ne kadarını içgüdüsel olarak kullanıyor olduğumuzu ölçüyoruz. Hemen ardından da “Business Review Makale Workshopları” formatında atölyeler ile teorileri içselleştiriyoruz.

Selim Geçit

Aralık 2017


İKNA  ve FİKİR AKUSTİĞİ oturumlarında odaklandığımız konu başlıklarından biri olan İKNA prensipleri makalesinin orjinline BURADAN , kitabın (internette bulduğum) Türkçe özetine de BURADAN ulaşabilirsiniz.

 

ikna kitap cover


Fark Yaratmak İçin Burayı Tıklayın

İş Dünyasında Fark Yaratmak İçin Neler Yapıyoruz?

1) Business Review Workshopları

Yönetim literatürünün devrim yaratmış fikirlerini kavramak için

Business Review Workshop Oturumları (4 saat -15 ile 50 kişilik gruplar için ideal)

 
4 saat sürer, katılımcı sayısı sınırı yoktur. Yönetim literatüründen seçilmiş bir makale, görseller, videolar ve vaka analizleri ile (Seminer/Workshop formatında) aktarılır. (bir tam gün eğitim ücreti uygulanır)
Business Review Workshop Oturumları

SAPTAMA

Bulundukları yere  disiplinli yasam kurguları sayesinde gelmiş, iş dünyasının en çok aranan CEO’ları, en ilham verici liderleri, uzman oldukları alanın yanısıra, başka disiplinlerde de bilgi ve görgü sahibidirler.

Finans kökenli, başarılı bir CEO, bu başarısını FİNANS alanındaki bilgisinin yanı sıra , iletişim becerisi, stratejik düşünebilme yetisi ve ikna gibi becerilerine borçludur.

PROBLEM

Uzmanlığımız dışındaki alanlarda güçlenmek için zaman ayırmak, yoğun iş tempomuz yüzünden çok kolay olmayabilir. 

ÇÖZÜM ÖNERİSİ

HBR Workshoplarında, devrim niteliğindeki iş dünyası fikir ve yaklaşımlarını;  Harvard Business Review , McKinsey Quarterly (vb), iş dünyası dergilerinde yayınlanmış makalelere odaklanarak aktarıyoruz.

Söz konusu makalelerde incelenen vakaları irdeliyor, fikrin özünü güncel örnekler ile aktarıyor ve birlikte tartışıyoruz.

İş dünyasının 4x4’ lük liderlerinin öğrenme rejimine hazır mısınız ?


İÇERİK


KURGU


Tanıtıcı Video

OTURUMLARDAN

BR Workshoplardan
Fanuc Türkiye Manici Kasrı
KPMG İzmir BR Workshop İKNA 3 Eylül 2018
« 1 of 4 »
KPMG Next Gen Leaders 2018 - Durumsal Liderlik Kavramına Giriş
« 1 of 2 »


2) ZihinTonik Etkinlikleri

Büyük gruplarla yapılan motivasyon ve frakındalık artırıcı etkinlik (50 kişi ve üzeri gruplar için ideal)

ZihinTonik Etkinlikleri

Başarılı bir kariyer ve mutlu bir yaşam sürdüren kişileri hangi becerileri ortalama bireylerden ayrıştırır?

Yaratıcılıkları mı ? İletişim Becerileri mi?  Liderlik Becerileri mi? Mesleki Teknik Becerileri mi ? Vizyonları mı?,Kişisel Farkındalıkları mı ? Merak ve Sürekli Öğrenme Dürtüleri mi? Yoksa Empati mi?

Lütfen yukarıdaki listeye bir kez daha bakın ve ilkokuldan üniversiteye, 20 yıl kadar süren  örgün eğitim sisteminin bize en çok gelişme fırsatı sunduğu becerileri, yetkinlikleri düşünün.

Sonra da örgün eğitim sayesinde elde ettiğiniz “öne çıkan” becerilerinizin listesini yapın. Şayet sizin listeniz de çoğumuzunki gibi, arzu ettiğiniz kadar uzun değilse ve siz de “Bu konuda bir şeyler yapma zamanı geldi” diyorsanız,  yaşanmış hikayelerle iş dünyasında devrim yaratmış fikirleri, eğlenceli bir üslupla sunduğumuz ZİHİNTONİK’den çok keyif alacaksınız.

Etkinliğin sonunda, sohbet boyunca işaret edilmiş tüm başarı tuzakları ile başa çıkabilmek için kullanabileceğiniz araçlarla ayrılıyor olmanız da bir başka avantaj.

 

OTURUMLARDAN

ZihinTonik Hatıraları
« 1 of 6 »

3) Yönetim MasterClass Oturumları (2 gün) 

Temel yönetim teknolojileri içerisinden organizasyonunuz için en kritik yetkinlikleri seçin (2 gün 12-17 kişilik gruplar için ideal)

MasterClass Oturumları (2 gün) 

Bu oturumlar grup çalışmaları, vaka analizleriyle yürütülen sınıf eğitimi formatındadır, 12-17 kişiyle sınırlıdır, min 2 gün süren ve seçilen 2 temel yetkinliğe odaklandığımız bir süreçtir
Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.

4) Yönetimin Esasları (4-6 Günlük - Yönetici Gelişim Programı)

Etkinliği evrensel olarak kabul görmüş yönetim teknolojilerinin bütünsel bir yönetici gelişim modeli çerçevesiyle tecrübe edin.

Yönetimin Esasları (4-6 gün) 

Grup çalışmaları, vaka analizleriyle yürütülen sınıf eğitimi formatındadır yukardaki kurgudan  (MasterClass) farklı olarak temel yönetsel yetkinliklere (Geri bildirim, ikna, öz farkındalık, çatışma yönetimi, karar verme, zaman yönetimi vb) odaklandığımız 12-17 kişiyle sınırlı, min 4 gün süren bir eğitimdir. Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.
Bir ya da iki hafta arayla 2+2 gün olarak yapılır, ev ödevi ve oturumlardan önce yapılması gereken okuma ve video izleme çalışmaları içerir.

5) Liderliğin Esasları (8-12 Günlük - İleri Yönetici Gelişim Programı)

Liderliğin Esasları (8-12 gün)
2+2+2+2+2+2 gün süren 12 günlük bir eğitimdir. Yönetimin Esasları oturumlarının içeriğinin yanı sıra Duygusal Zeka (Goleman modeli), Kritik Düşünme, Organizasyonel Değişim (Kotter modeli), Öz Farkındalık, Mavi Okyanus Inovasyon Modeli, Silolaşma, Stratejik Dizonans, Pazarlama Miyobisi, Kültürel Zeka (Hofsdete modeli) gibi ileri yönetim yetkinliklerine odaklanılır. Oturumlar arasında 4 haftaya kadar ara verilebilir. Ev ödevi ve oturumlardan önce yapılması gereken okuma ve video izleme çalışmaları içerir.
Kavramların/yetkinliklerin etkili bir şekilde anlaşılması için  üst üste inşa edilen (birbirleriyle bağlantılı) modüllerden oluşur.
Ayrıntı için tıklayınız
Liderliğin Esasları - liderligin esaslari

6) Kurum İçi Yönetim & Liderlik Gelişim Programı (Yönetim Akademisi)

Detaylar, referanslar, kurgu ve içerik için iletişime geçiniz 0530 2901244
Selim Geçit Haziran 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *