Pearson Professional – Agile Leadership Sınıf Oturumları -Selim Geçit

Dünyanın daha önce hiç tecrübe etmediği bir hızla değişmekte olduğunu biliyoruz.
İş dünyası dördüncü endüstri devrimine adapte olmaya çalışırken beşinci endüstri devriminden de söz eder olduk.
Çalışma prensipleri “bilinirlik”, “tahmin edilebilirlik” ve “düzen” in bir arada var olduğu bir platformun üzerinde kurulmuş tüm klasik yönetim yaklaşımları hızlıca demode oluyor ve günümüz şartlarında iş görmez hale geliyor.

Continue Reading →